Tidtabell

 
Genomfört
1999-08-20 Beställt ritningar
Planerat
1999-11 Byggstart skrov
2000 sommar Skrov med motor körs genom Göta Kanal till uppläggsplats i Västergötland eller Göteborg.
2001 vår Rigga båten. Börja veckoslutssegla. 
2001 sommar Om jag bor kvar i England segla den dit för att arbeta med inredningen.
2006-04-01 Börja lång-SEGLA!!!!!Sidan uppdaterad 1999-09-05