Drömmen

Sedan lång tid tillbaka har jag drömt om att segla. Helst långsegling där jag inte har någon tidsgräns. Jag hade tänkt mig att bygga en båt som passade för långsegling och pensionera mig så tidigt som möjligt och sedan lägga ut, segla dit näsan pekar. Inte ha några långsiktiga planer utan prova mig fram. Om det inte blir mer än segling runt skandinaviens kuster  så får det väl bli så, men naturligtvis är det Västindien och Söderhavet som lockar.
När jag skriver detta så har jag börjat realisera drömmen.

Vad har jag gjort för att förbereda mig?

Kurser

Jag har avlagt prov för förarintyg och kustskepparen, jag har gått kurs för utsjöskeppare, tyvärr missade jag de sista kurstillfällena inklusive provet.
Jag har lärt mig att dyka av två orsaker. Kontroll och visst underhåll kan jag gjöra utan ta upp båten på land. Det finns så mycket att se under vattnet dit man seglar. Om jag inte ser det som finns under ytan så har jag missat en stor del av upplevelsen med att komma till nya platser.

Självstudier

Jag har läst en hel del böcker som handlar om segling och båtar. Det har varit böcker om segling i hårt väder, hur man skall välja båt, hur den skall utrustas mm. Böcker skrivna av och om långseglare där de redogjör för sina erfarenheter.

Resultat

Båten

Storlek

Ju större båt ju lugnare rör den sig vilket är bra för att motverka sjösjuka och utmattning. Jag vill ha en båt där jag har ståhöjd på några platser, till exempel salongen och pentryt. Enligt uppgift är det inte trevligt att laga mat och diska om man måste luta huvudet för att få plats. Nu kan jag inte bygga en hur stor båt som helst eftersom storleken kostar. Ju mindre båt desto lättare är den att hantera med en liten besättning. Lämplig storlek tror jag är 40 - 45 fot.

Skrov

Båten måste vara stark. Jag vill ha en båt byggd i stål. Den skall ha lång köl eftersom den är starkare än en fenköl. Förr eller senare så kommer jag att gå på grund och det skall båten tåla. I aktern skall det vara en platt form och stege som lämpar sig för dykning.

Rigg

Från början hade jag tänkt mig en ketch. En ketch är vacker med alla segel satta. Dessutom är det ett sätt att dela upp segelytan på fler segel för att lättare kunna hantera dem när man har en liten besättning. Rullfockar och rullmast har ändrat på detta så det får bli kutter-rigg.

Besättning

Man skall vara mer än en. Ett par (man och kvinna) lär vara den bästa lösningen. Tyvärr så har jag inte någon partner för närvarande men jag kan ju inte ge upp hoppet om att träffa någon som vill ha mig och som inte är rädd för vatten.


Sidan uppdaterad 1999-08-22.