Litteraturreferenser

En del av de böcker jag läst:

Donald M. Street, Jr - The ocean sailing yacht
K Adlard Coles - Heavy weather sailing
Jimmy Cornell - The ocean cruising survey
A. T. Thornton - The offshore yacht
Erroll Bruce - This is rough weather cruising
Bobby Schenk - Astronavigering
Kertsin och Gunnar Stålbrand - På flykt från ekorrhjulet
Gunnar Stålbrand - 100 000 sjömil med Suzie II
Torsen Nylander - Fyra år med Cantella


Sidan uppdaterad 1999-09-05