Erfarenheter

Alger

Kiselalger

Båda akvarierna har haft en släng av kiselalger strax efter start. Men jag gjorde inget annat än att  göra rent rutorna och bytte en del vatten. Efter några dagar så försvann de.

Håralger?

I båda akvarierna kom det vad jag tror är håralger. De växte ganska tätt på bladen på framförallt Echinodorus bleheri men även lite på E. barthii och Ludwigia glandulosa.
Vi skaffade några siamesiska algätare som nog åt en del men inte på långa vägar tillräckligt. Efter en tid flyttade siameserna över till det stora karet och vi skaffade ett gäng otocinclusar till det lilla. Samtidigt med det köpte vi en kruka med Limnophila sessiflora som planterades i det stora karet.
Några dagar efter att sessifloran kommit in i karet upptäckte vi en massa mörk smuts på botten. Den låg i fördjupningartna i sanden. När vi tittade efter ordentligt så såg vi att det vara döda alger! De alger som suttit på växterna hade dött och ramlat ner på botten. Växterna blev helt algfria. Siameserna är nu väldigt väl framme vid matningen. Jag hade läst att sessifloran var alghämmande så jag kopplade samman planteringen av den med att algerna dött.
I det lilla akvariet blev det bara värre och värre.  Eftersom jag tror att sessifloran var orsaken till att algerna försvann i det stora så skördade jag en del och planterade i det lilla (04-04-20). Det har nu gått tio dagar och det ser ut som att algerna minskat lite. Det skall bli spännande och se hur det går.
Det har inte blivit någon dramatisk minskning av alger men tillväxten har stannat upp (04-05-24).

Vattenkemi

NO2 - Nitrit

I båda akvarierna har det naturligtvis varit lite höga nitritvärden. I diagrammet är dag 0 den dag jag släppti i fiskar. För att minska nitrithalten har jag matat lite eller inte alls tills nitrithalten har varit på nedgång. Inga fiskar visade några som helst symptom på nitritförgiftning.
Diagram nitrittopp

Avarium 1 (blå kurva)

Dag 0 släppte jag i 23 glödbandstetror. Som högst 1,6 ppm under ett par dagar. Dag 10 släppte jag i ytterligare 10 prickfenstetror. Det kan vara orsaken till att nitriten stannade upp på 0,2 ppm under ett par dagar.

Akvarium 2 (grön kurva)

Dag 0 släppte jag i fyra mosaikgurami c:a 5 cm långa. Dag 9 dog den ena efter att ha blivit hårt mobbad Det var också första gången som nitriten var mätbar. Dag 10 släppte jag i de 23 glödbandstetrorna och nitriten började stiga. Det högsta värdet jag mätte upp var 0,6 ppm ytterligare fyra dagar senare. Dag 21 bytte jag 25% av vattnet och bytte också ut en hel del grus. Jag antar att det försvann en hel del bakterier i samband med det och det förklarar att det blev en liten förhöjning av nitriten.

Slutsats

Om man är återhållsam när man skaffar fiskar till ett nystartat akvarium så klarar naturen av att ta hand om nitriten utan att man behöver vidta gågra andra åtgärder än att övervaka prosessen. Jag tror att om jag bara hade haft 10 glödbandstetror i akvarium 1 från början så hade toppen inte blivit så hög men det hade kanske tagit ett par dagar mer att komma ner till omätbara nivåer.  Akvarium 2 kunde jag ha startat med lite fler fiskar så hade det gått fortare men med något högre nivåer. Det visar också att man skall inte störa prosessen med vattenbyten eller med att fixa med bottenmaterialet. Nu var nitrithalten på nedåtgående men det jag gjorde fick den att stiga och det fördlängde nog tiden till 0-nivå med tre till fyra dagar.

Mätmetod

Jag använde Tetras nitrittest för samtliga mätningar. Den har en lite underlig gradering så jag har gjort så att om provet varit klart gult utan någon som helst dragning åt orange anser jag att nivån är omätbar och noterat det som 0 ppm. Om färgen varit någonstans mellan de färger som finns på skalan har jag interpolerat. Detta gör att när jag noterat till exempel 0,6 så är det mer än 0,3 men mindre än 0,8.


Senast ändrad 2004-05-24 av Nils-Olov Fransson.  Valid HTML 4.01!